TOKOROZAWA SAKURA TOWN

TOKOROZAWA SAKURA TOWN

TOKOROZAWA SAKURA TOWN 3-31-3 Higashi-Tokorozawa Wada, Tokorozawa-shi, Saitama 359-0023, Japan

10 minute walk from JR Musashino Line HIGASHI-TOKOROZAWA Station

Back